Obec Tušovice

ÚT 18:30-19:00 sudý týdenÚT 18:30-19:00 sudý týden

rozšířené vyhledávání

Probíhá úprava webových stránek

Hasiči

O sboru

            Sbor dobrovolných hasičů Tušovice byl oficiálně založen 9.4.1936, aktivní hasičskou činnost pak vykonává nepřetržitě od 29.11.1937, kdy byla do sboru zakoupena první stříkačka – „Márovka“. Sbor založilo 17 členů, prvním starostou se stal Václav Blahna (čp.4), velitelem pak František Blahna (čp.5).

            Svůj hlavní smysl hasiči prokázali mnohokrát ve vypjatých situacích, kdy uchránili nemalý majetek jak na území katastru Tušovic, tak okolních vesnic. Mezi nejdůležitější zásahy se řadí následující události:

 

 • Požár kovářské dílny a kůlny v Tušovičkách č.34
 • Velký požár obytné budovy a chlévů u Tomášků (dnes Cízů) ve Starosedlském Hrádku
 • Požár mlýna ve Svojšicích
 • Požár stodoly u Janotů při náletu hloubkových stíhačů během 2.světové války
 • Velký požár na Sublimě v Březnici
 • Požáry v Kleticích u Valkounů
 • Požár v Zalužanech
 • Požár kravína v Tušovicích
 • Velký požár v Tušovicích č.18
 • Účast na likvidaci požáru obytné budovy a drah v Hořejanech
 • Lokalizace a likvidace požárů v lesním prostoru „Obřesk“ a „Brody“
 • Účast na likvidaci požáru rodinného domu v Kleticích
 • Lokalizace a likvidace požáru vzrostlých stromů v Tušovicích

 

V současné době má náš sbor 43 aktivních členů, z toho 24 mužů, 9 žen a 10 dětí. Starostou sboru je Jiří Honisch, velitelem Aleš Rolník, velitelkou žen a dětí Martina Švejdová, hospodářem ing.Pavel Karas a kronikářem ing.Ladislav Švejda. Soutěžních akcí se v rámci 12.okrsku i mimo něj účastní družstvo mužů „A“, družstvo žen a družstvo dětí – „Soptíci“.

SDH Tušovice v současné době disponuje 3 plně funkčními stroji – původní zrenovovanou „Márovkou“ a stříkačkami PS8 a PS12, se kterými dosáhlo významných úspěchů. Mezi nejcennější z nich patří zisk „Vrančického tupláku“ v letech 2006, 2009 v kategorii mužů, 2012 a 2014 v kategorii žen a vítezství na Memoriálu Karla Kluka a Mirka Lupáče ve Starosedlském Hrádku v roce 2014.

Hasiči jsou spolu s obecním úřadem hlavními nositeli současného kulturního života v obci. Mezi největší společenské akce se řadí sjezdy rodáků v letech 1987 a 2004. Každoročně pak pořádáme hasičské klání „Tušovické osmičky“ s PS8, letní parket, Josefskou zábavu, Svatomartinský průvod, sportovní a zážitkové akce pro děti, sbíráme železný šrot a postupně ve spolupráci s obcí obnovujeme vybavení sboru tak, aby odpovídalo požadavkům dnešní doby. O aktivitách sboru vypovídá pečlivě vedená kronika.